วิรัตน์ คำนิ่มนวล

ชื่อ : นาย วิรัตน์ คำนิ่มนวล
สาขา ทัศนศิลป์
สาขาย่อย จิตรกรรม

ข้อมูลโดยสังเขป

2561-09-21 14.39.27

คนอาร์ต

ชื่อ : วิรัตน์ คำนิ่มนวล
เกิดวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
ภูมิลำเนา : 285 หมู่ 1 ตำบลดอนกรวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
ที่อยู่ปัจจุบัน : 285 หมู่ 1 ตำบลดอนกรวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
โทร. 092-689-5392
Facebook : Wirat Kamnimnaln
Email : wirattwo2222@gmail.com
Line : 0926895392
ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาตรี สาขาจิตรกรรมสากล วิทยาเขตเพาะช่าง
ประวัติการทำงาน

ปัจจุบันหัวหน้าฝ่ายศิลป์ ณ สัทธา อุทยานไทย

ผลงาน
  • ร่วมแสดงผลงานที่ โรงโอ่งเถ้า ฮง ไถ่
  • งานประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ
  • งานประกวดจิตรกรรมบัวหลวง
  • งานประกวดศิลปกรรม ปตท.
  • งานประกวดจิตรกรรมเฉลิมพระเกรียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ รัชกาลที่9 ใต้ร่มพระบารมี

Gallery วิรัตน์ คำนิ่มนวล