โครงการ “เมืองอาร์ตชบุรี” จังหวัดราชบุรี

โครงการ “เมืองอาร์ตชบุรี” จังหวัดราชบุรี คือโครงการที่จะรวบรวมข้อมูลของกลุ่มศิลปิน หรือบุคลากรที่ทำงานด้านศิลปะต่างๆ ในจังหวัดราชบุรี เนื่องจากจังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีกลุ่มศิลปินอยู่เป็นจำนวนมาก หลากหลายแขนงด้วยกัน ทางวัฒธรรมจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้ารับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลกลุ่มศิลปิน ภายในจังหวัดราชบุรีเพื่อประโยชน์ในการร่วมงานระหว่างกลุ่มศิลปิน กับหน่วยงานรัฐ

วัตถุประสงค์โครงการ “เมืองอาร์ตชบุรี”

  1. เพื่อรวบรวมข้อมูลกลุ่มศิลปินจังหวัดราชบุรี
  2. เพื่อประโยชน์ในการทำงานร่วมกันระหว่างกลุ่มศิลปิน และส่วนราชการ
  3. การนำกลุ่มศิลปินให้มีส่วนส่งเสริมในด้านต่างๆ ของจังหวัดราชบุรี เช่น ด้านการท่องเที่ยว
  4. เพื่อให้หน่วยงานมีข้อมูลของกลุ่มศิลปินในจังหวัดราชบุรี สำหรับจัดกิจกรรมเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้กลุ่มศิลปิน ภายในจังหวัดราชบุรี
  5. เพื่อให้มีฐานข้อมูลของกลุ่มศิลปิน ว่ามีกลุ่มใดที่มีความสามารถในด้านต่างๆ สามารถช่วยเหลือส่งเสริมกิจกรรม หรือองค์กร หน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดราชบุรี
  6. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานศิลปินให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

 

 

 

สนับสนุนโดย

logo cul
TAT_Logo
โลโก้ชมรม-02
Copy of Clip_2
logo เที่ยวราชบุรี